Af hensyn til traktement er tilmelding nødvendig til 21962052 Send sms

Vedsted Sogns Lystfiskerforening

Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling jf. vedtægterne Tirsdag d.8 Marts kl. 19.00

 Generalforsamlingen Holdes på  Vojens Grill Experts selskabslokaler Østergade 28c Vojens

 Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

07 Beretning generalforsamling den 21 September 2021

08 Referat fra generalforsamling 21 September 2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

  • · ?

5. Valg iht. vedtægterne.

6. Valg af Bestyrelse  

På valg er:

  1. Medlem Ib Erbs
  2. Medlem Kurt L Kristensen
  3. Medlem Michael Lykkegaard
  4. Medlem Michael Røge
  5. Revisor Per Hansen
  6. Suplant nyvalg

 7. Årets fisk

8.Eventuelt

Af hensyn til traktement er tilmelding nødvendig til 21962052 Senest den 3 marts

Traktement er Kaffe og boller 

Velmødt!

Bestyrelse

Del siden