Lørdag den 4 April 2020 kl 9,00 Sæt kryds i kalenderen den og mød op

Der er rundstykker og kaffe inden vi starte

Der mangler hjælper for Ib kan ikke klare det alene.

Del siden