Her er søen opdelt i fiskesteder, som du kan bruge når du indberetter til foreningen hvad du har fanget og hvor i søen de er fanget

Her er søen opdelt i fiskesteder, som du kan bruge når du indberetter til foreningen hvad du har fanget og hvor i søen de er fanget

Velkommen til vores hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT.

1.Kortet giver ret til fiskeri i Vedbøl sø.

2.Der må fiskes med 2 stænger eller snøre.

3.Kortet er personligt

4.Kortet skal på forlangende forevises andre lystfisker der selv viser gyldigt kort.

5.Lystfisker har kun ret til at færdes på bredden langs søen.

6.der må ikke henkastes papir, flasker eller andet affald i eller langs søen.

7.Al færdsel rundt om søen skal ske med størst hensyntagen til lodsejerne og derees ejendele.

 

8.Indsamling af muslinger er forbudt.

Børn under 15 år må fiske sammen med medlemmet hvis de har bopæl i Haderslev kommune

 

Fisk som findes i søen

Gedde 🙂

Denne fisk er det sport i at fisker efter, men de fleste af gederne bliver sat ud igen.

MINDSTE MÅL OG FREDNINGSTIDER.

Ørred: 40 cm. 01/11 - 15/01

Gedde: 60 cm. 01/04 – 30/04 (over 75 cm. Sættes ud igen)

Aborre: 25cm. (Over 38 cm sættes ud igen)

Ål: 50 cm.

Se også fredningstider i kassen ved nedkørsel

Fisk som findes i søen

Ørrede 🙂

MINDSTE MÅL OG FREDNINGSTIDER.

Ørred: 40 cm. 01/11 - 15/01

Gedde: 60 cm. 01/04 – 30/04 (over 90 cm. Sættes ud igen)

Aborre: 25cm. (Over 38 cm sættes ud igen)

Ål: 50 cm.

Se også fredningstider i kassen ved nedkørsel

Fisk som findes i søen

Karpe   🙂

MINDSTE MÅL OG FREDNINGSTIDER.

Ørred: 40 cm. 01/11 - 15/01

Gedde: 60 cm. 01/04 – 30/04 (over 90 cm. Sættes ud igen)

Aborre: 25cm. (Over 38 cm sættes ud igen)

Ål: 50 cm.

Se også fredningstider i kassen ved nedkørsel

Fisk som findes i søen

Aborre  🤒

MINDSTE MÅL OG FREDNINGSTIDER.

Ørred: 40 cm. 01/11 - 15/01

Gedde: 60 cm. 01/04 – 30/04 (over 90 cm. Sættes ud igen)

Aborre: 25cm. (Over 38 cm sættes ud igen)

Ål: 50 cm.

Se også fredningstider i kassen ved nedkørsel

Fisk som findes i søen

Ål 🤩

MINDSTE MÅL OG FREDNINGSTIDER.

Ørred: 40 cm. 01/11 - 15/01

Gedde: 60 cm. 01/04 – 30/04 (over 90 cm. Sættes ud igen)

Aborre: 25cm. (Over 38 cm sættes ud igen)

Ål: 50 cm.

Se også fredningstider i kassen ved nedkørsel

Fisk som findes i søen

Brassen 😉

MINDSTE MÅL OG FREDNINGSTIDER.

Ørred: 40 cm. 01/11 - 15/01

Gedde: 60 cm. 01/04 – 30/04 (over 90 cm. Sættes ud igen)

Aborre: 25cm. (Over 38 cm sættes ud igen)

Ål: 50 cm.

Se også fredningstider i kassen ved nedkørsel

Fisk som findes i søen

Skalle 😉

MINDSTE MÅL OG FREDNINGSTIDER.

Ørred: 40 cm. 01/11 - 15/01

Gedde: 60 cm. 01/04 – 30/04 (over 90 cm. Sættes ud igen)

Aborre: 25cm. (Over 38 cm sættes ud igen)

Ål: 50 cm.

Se også fredningstider i kassen ved nedkørsel

Del siden