Årskort send medlemsnummer og indbetaling på mobilpay så får du kortet sendt på mail
Du Kan indbetale Dagkort på mobilpay nr. 580427 Kortet gælder 24 timer fra betalings tidspunktet
Pris 50 kr. pr døgn

 Denne side bliver ikke brugt mere er udgået Gå ind på www.vslvedsted.dk

Del siden

Del siden